vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vakttelefonar

Barnevernvakt 112 eller 116 117
Brann 110
Brannvakt 04 110
Politi 112
Ambulanse 113
Teksttelefon for døve og hørselshemma 1412
Legevakt 116 117
Veterinærvakta 32 07 46 75
Rustelefon 08588
Vatn og avlaup 916 84 496
Kommunale vegar (brøytevakt i vintersesongen) 915 17 078
Viltnemda 916 73 939
Tannlegevakt 993 51 555
Jordmorvakt