vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beredskap

Kriseleiing

Ved alvorlege ulykker, krise eller katastrofar vil kommunens kriseleiing tre saman. Den består av:

 • Ordførar, leiar, 916 73 900                              
 • Rådmann, 916 73 901                            
 • Kommunalsjef for helse og omsorg 916 73 948
 • Avdelingsleiar sekretariat og tenestetorg, 916 73 907

Sorg og kriseteam

Oversikt over medlemer av sorg- og kriseteamet i Gol kommune:

 •  Leiar - ved behov for å kontakte kriseteamet før ny leiar er på plass, kan du ringe dette telefonnummeret: 409 09 270. Der vil du få opplyst kven du skal kontakte.

 • Legekontoret Bjørg K. Hoftun
       Vara: Helge Feet
 • Koordinator psykisk helse Marianne Ødegaard
       Vara: Marianne Jøtun Fauske
 • Helsesøster Kristin M. Hoftun
       Vara: Lene Kristin Helleren Spangebu
 • Lensmann Brit Fyksen
       Vara: Roger Bjåland
 • PPT Nedre Hallingdal Ingrid Henjum
 • Gol kyrkjekontor Jan Olav Skinnemoen
       Vara: vakthavande prest
   

Prest - beredskap Hallingdal

Beredskapsvakt for prestane i Hallingdal

Nedre Hallingdal (Flå, Nes, Gol og Hemsedal):
vakttelefon 954 71 334

Øvre Hallingdal (Hol og Ål):
vakttelefon 954 71 644

Vaktberedskapen gjeld i dette tidsrommet: Måndag - torsdag kl. 17.00-08.00 - Fredag kl. 17.00 - måndag kl. 08.00

Andre tidspunkt: kontakt den lokale presten

Vakthavande prest er tilgjengeleg for tenester som ikkje kan utsetjast:

 1. Gå med dødsmelding
 2. Soknebod
 3. Sjelesorg i akutte livssituasjonar

Sikkerhet ved store arrangement

Sikkerhetsplan

Sikkerheitsplan - wordformat

Sjekkliste for arrangørar

Samfunnssikkerhet i Gol

Samfunnssikkerhet i Gol

Kriseinfo- nasjonal nettside

Link til kriseinfo.no.

Dette bør du ha som beredskapslager heime

Råd om eigen beredskap

Varsom.no- nasjonal nettside

Link til varsom.no