vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beredskap

Kriseleiing

Ved alvorlege ulykker, krise eller katastrofar vil kommunens kriseleiing tre saman. Den består av:

 • Ordførar,  916 73 900                          
 • Rådmann, 916 73 901                            
 • Kommunalsjef for helse og omsorg 960 40 384
 • Avdelingsleiar sekretariat og tenestetorg, 916 73 907

Sorg og kriseteam

Oversikt over medlemer av sorg- og kriseteamet i Gol kommune:

 • Avd. leiar helse Ingebjørg By Teigen tlf. 913 48 300
 • Kommuneoverlege Jagannivasan Thrainayagam
 • Fagleiar Psykisk helse Marianne Ødegård Müller
 • Vakthavande prest
 • Politi

Prest - beredskap Hallingdal

Beredskapsvakt for prestane i Hallingdal

Nedre Hallingdal (Flå, Nes, Gol og Hemsedal):
vakttelefon 954 71 334

Øvre Hallingdal (Hol og Ål):
vakttelefon 954 71 644

Vaktberedskapen gjeld i dette tidsrommet: Måndag - torsdag kl. 17.00-08.00 - Fredag kl. 17.00 - måndag kl. 08.00

Andre tidspunkt: kontakt den lokale presten

Vakthavande prest er tilgjengeleg for tenester som ikkje kan utsetjast:

 1. Gå med dødsmelding
 2. Soknebod
 3. Sjelesorg i akutte livssituasjonar

Sikkerhet ved store arrangement

Sikkerhetsplan

Sikkerheitsplan - wordformat

Sjekkliste for arrangørar

Kriseinfo- nasjonal nettside

Link til kriseinfo.no.

Dette bør du ha som beredskapslager heime

Råd om eigen beredskap

Varsom.no- nasjonal nettside

Link til varsom.no