Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Trafikksikkerheitskampanje sommaren 2022

Ulykkesstatistikken hittil i år er nedslåande lesning. 14 er drepne i trafikken i Viken så langt i år, mot 7 på same tid i fjor.
På landsbasis er talet 64 mot mot 31 dei fyrste seks månadene i 2021.
Me veit foreløpig ikkje om dette er eit  uttrykk for ein tilfeldig variasjon eller starten på ei ny trend.
Uansett er det grunn til å ta situasjon på alvor.

På bakgrunn av dette køyrer Viken Fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet ein felles kampanje i sommar.

Watch | Facebook

Sist endret: 07.07.2022