Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Økonomiplan med årsbudsjett - alminnelig ettersyn

ØKONOMIPLAN 2023-2026 MED ÅRSBUDSJETT 2023

I samsvar med kommuneloven § 14-3 leggjast formannskapet si innstilling til økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 ut til alminneleg ettersyn på nettsida til kommunen www.gol.kommune.no og i papirversjon på Gol bibliotek i perioda 21.11. til 5.12.22.

Behandling i kommunestyret den 6.12.2022.  

Eventuelle merknadar sendast til postmottak@gol.kommune.no eller Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol innan 5.12.2022.

Sist endret: 21.11.2022