Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kandidatforslag til Kulturprisen 2022

Gol kommune ber om forslag på kandidatar
til Kulturprisen 2022.

Frist for innlevering av forslag er 15. februar 2023.
Grunngjeve forslag skal sendast per brev eller på e-post.

Postadresse:
Gol kommune
Gamlevegen 4
3550 GOL

E-post: postmottak@gol.kommune.no

Utdeling vil skje på Gol kommunestyre sitt møte i mars 2023.

For fleire opplysningar sjå gol.kommune.no - Kulturprisen.

Sist endret: 16.01.2023