Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

KAV – Hallingdal - Tilsynssesongen 2023

bilete av logoen til hallingdal med vassområde tekst i toppen

KAV – Hallingdal jobbar med opprydding i spreidd avløp. Tilsynssesongen 2023 er i gong. Ein kan derfor i tida framover sjå kommunalt tilsette som kartlegg og førar tilsyn med private avløpsanlegg.

Meir informasjon om KAV – Hallingdal

Sist endret: 25.05.2023