Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Innbyggerundersøking om reiselivsutviklinga i Gol

Innbyggerundersøking om reiselivsutviklinga i Gol

Visit Gol håpar mange Golingar vil svare på innbyggerundersøkinga.
Svarfrist 12. juni   
Kjære innbyggar!
Gol jobbar med å oppnå merket for berekraftig reisemål. Vi jobbar med berekraftig utvikling i reiselivet, noko vi skal ha eit kontinuerleg fokus på. No gjennomfører vi ei undersøking å høyre kva innbyggarane i Gol tenker om reiselivsutviklinga.  
Berekraftig reiseliv skal ivareta behova både til besøkande, reiselivsnæringa og lokalsamfunnet når det gjeld natur, kultur og miljø, sosiale verdiar og økonomisk levedyktigheit. 
Vi set stor pris på innspel og meningar frå deg som innbyggar og håper du kan bruke nokre få minutt på å svare på undersøkinga.
Spørsmål til undersøkinga kan sendast til sissel@golinfo.no          link: https://no.research.net/r/FRCCFGY  

Sist endret: 18.05.2022