Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Fysioterapi - gebyr for ikkje å melde avbod til time

Fysioterapi - gebyr for ikkje å møte opp til timar utan å melde avbod

På grunn av at mange ikkje møter opp til avtalt tid vil me skjerpe inn rutinane for innkreving av gebyr.

Slik gjer du for å melde avbod

Informasjon frå fysio-og ergoterapitenesta

 

 

Sist endret: 08.07.2022