Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Flaumfare våren 2023 -  førebyggjande tiltak

Mykje snø i fjellet i kombinasjon med høge temperaturar og nedbør vil kunne føre til stor vassføring i elvar og bekkar. Faren for flaum er større enn normalt.

Vi minner alle som har verdiar/lause gjenstandar, nær elveleie til hovudvassdraga og sideelver, om å sikre eller flytte desse i god tid. Sørg òg for at stikkrenner og dreneringar er opne.

Les meir på Varsom.no - førebygging

Sist endret: 15.05.2023