Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Aksellastrestriksjoner 2023

Oppheving av nokon aksellastrestriksjonar frå og med 31.05.2023

Restriksjonar i teleløysinga for aktuelle kommunale vegar i Gol blir oppheva på fylgjande tidspunkt:

 • KV 1694 Liagardsvegen fram til vegbom f.o.m 31.05.2023
 • KV 1340 Golberggutu f.o.m 31.05.2023
 • KV 2170 Nordre Øygardsveg f.o.m 31.05.2023

Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med måndag 17.4.2023 kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga.

Restriksjonar gjeld fortsatt for:

 • KV 1305 Grønlivegen

Vegen er satt ned til 6t aksellast.

Det blir gjeve dispensasjon for følgjande transport:

 • Rutegåande persontransport
 • Mjølketransport
 • Utrykkingskøyretøy
 • Renovasjonsbil
 • Kadaverbil til slakteriet
 • Tømming av septik
 • Bergingsbilar
 • Vedlikehaldsmaskinar

Restriksjonane gjeld fram til kunngjering om oppheving.
Veger med nedsatt akseltrykk vert skilta.

- Kommunalteknisk avdeling

Sist endret: 24.05.2023