Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Varsel om endring av reguleringsplan for B4,Petterbråten II

Varselbrev til eigarar i planområdet og naboar, notat for endringane og revidert plankart.

Kontaktinformasjon finn du i brevet

Frist 4. juli