Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring om lokal gebyrforskrift Hallingdal brann-og redningsteneste

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal leggjast ut på høyring.

Høyringsfrist er 13.juni 2022.

Den lokale forskrifta er likelydande for alle eigarkommunane til Hallingdal brann- og
redningsteneste IKS, og vert lagt ut på alle eigarkommunenes nettsider Flå, Nesbyen, Gol, Ål og Hemsedal.

Høyringsbrev

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg