Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit førebyggjande helsetilbod til barn og unge i alderen 5 - 20 år.

Skulehelsetenesta

Det er viktig med eit godt samarbeid med elevane, heimen, og lærarane for å førebyggje vanskar av fysisk eller psykisk art. Skulehelstensta samarbeidar også med det øvrige hjelpeapparatet som PPT, psykisk helseteneste og barnevernet.

  • Helseundersøkingar
  • Oppfølging av elevar ved behov
  • Helseopplysning/rettleiing individuelt eller i grupper
  • Vaksinering
  • Treffetid på skulen etter avtale.

Du kan ta kontakt når helsesøster er på skulen, sjå plakat med treffetid på skulens oppslagstavle.