vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen - Nytt verktøy for å søke midlar i forhold til prosjekt.

Gol kommune har no tilgang til Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen er eit effektivt støtteverktøy for å søke tilskot til ulike prosjekt. Samtidig er dette ei god løysing for å få med både tilsette og frivilligheita i søken etter tilskot og ekstern finansiering.
Det blir etterkvart tilbod om tilskuddskurs, eit for tilsette i Gol kommune og eit for lag og foreiningar. Kursa varar vanlegvis 2 timar.
Vi kjem tilbake med tidspunkt for kurs når dette er på plass og korona-situasjonen gjev moglegheit for det.

Har du allereie eit prosjekt og ynskjer å søke tilskot no?
Det er mogleg å bruke Tilskuddsportalen alt i dag.
For spørsmål og hjelp ang. søknad ta gjerne kontakt med Trond, leiar på Frivilligsentralen.