vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringsutkast kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2021

Høyring og effentleg ettersyn av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Gol kommune 2018-2021.

Høyringsfrist er 20.10.2017.

Eventuelle spørsmål kan rettast Mads Elbrønd på epost, eller telefon 409 16 449.

Her kan du lesa høyringsutkastet til planen