vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Frivillig.no

I august 2016 starta ein kampanje retta mot organisasjonar, lag og foreiningar med mål om å få flest mogleg til å registrera sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gi både kommuna og innbyggjerane oversikt over frivillige organisasjonar lokalt, og mangfaldet i frivillige oppdrag folk kan bidra med i lokalmiljøet.

Frivillig.no er gratis å bruka både for folk og organisasjonar.