vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sikkerheit på campingplass

Om sikkerheit på campingplass

Brannvesenet i Telemark og Buskerud har teke utgangspunkt i gjeldande lovverk, samt temaveiledninga for campingplassar som er utarbeida av Norsk brannvernforening.
Vi vil med denne brosjyren ynskje at alle, både eigara, drivera og brukera av campingplassar skal hae in trygg og sikker opplevelse når de oppheldt seg der.

Informasjonsbrosjyre frå brannvesenet om korleis du får ein trygg og sikker campingplass.