vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Glitre friluftsområde

 Utval for kultur og levekår kåra i møte 26.08.15 Glitre friluftsområde til Gol sitt mest attraktive friluftsområde.

Frå saksutgreiinga står det å lesa:
Alle golingar kjenner til Mobrua og tilreisande finn lett fram til området. Det er klart avgrensa og egnar seg godt til opphald og aktivitet. Dei siste åra har det vorte gjort mykje for å betre tilgjengelegheita.

Store delar av området er universelt utforma etter Norsk standard for uteområder.

Bilete