vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Glitre friluftsområde

Glitre friluftsområde

Alle golingar kjenner til Mobrua og tilreisande finn lett fram til området. Det er klart avgrensa og egnar seg godt til opphald og aktivitet. Dei siste åra har det vorte gjort mykje for å betre tilgjengelegheita.

Store delar av området er universelt utforma etter Norsk standard for uteområder.

Bilete