vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friluftsliv

Friluftsliv

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Kontaktperson: Jørn Magne Forland

Tittel: Miljøvernleiar

Telefon: 32 02 90 76

Kontaktperson: Petter Owesen

Tittel: Skogbrukssjef

Telefon: 916 73 909

Turar i Gol

I Gol fins det varierte moglegheiter for både korte og lengre turar, turar som er lette og turar som er meir krevjande.
Det er utarbeidd eit turkart for sentrumsnære turar, og på www.ut.no er fleire av desse turane nærmare skildra.

Golsfjellet, Nystølfjellet, Søråsen og Skaraåsen har også eit breidt spekter av mogelegheiter, både sommar og vinter. På heimesida til Gol reisemål www.golinfo.no fins det god informasjon.

Lenke til turkart for sentrum

«VEKAS TUR» vart fyrste gong satt i verk som ein del av friluftslivets år i 2015 og har sidan då vorte vidareført som eit samarbeidsprosjekt mellom Hallingdalskommunane. Her er det fokus på lavterskeltilbod slik at alle får moglegheit til å oppleve aktivitetsglede.
I 2018 har Gol fått tildelt desse vekene: 11, 25 og 39.
Har du eit forslag til tur, gjerne med omtale av turen, send det til: postmottak@gol.kommune.no eller ta kontakt med Jørn Magne Forland på tlf. 32 02 90 76 eller Petter Owesen på tlf. 916 73 909. Merk at du må sende inn forslaget veka før Gol skal ha «vekas tur» i Hallingdølen.

Bilete