vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flyktningetenesta

Flyktningetenesta

Flyktningstenesta har ansvar for busetting, kvalifisering og integrering av flyktningar. Kulturavdelinga i Gol kommune har vorte tildelt ansvaret for busetting og oppfølging av flyktningar etter 1.juni 2019.

Du kan lesa meir om dette på IMDI sine nettsider.