vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gol Ungdomsråd

Gol ungdomsråd skal:

  • Gi ungdom medinnflytelse i utforminga av ting som skjer i lokalsamfunnet.
  • Betre kontakten mellom ungdom, politikarar og administrasjon.
  • Påverke saker som vedkjem ungdommen.
  • Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltaking blant ungdom.
  • Ha uttalerett i saker som vedkjem ungdom.
  • Vera høyringsorgan for kommunale etatar i saker som vedkjem ungdom.
  • Ta initiativ overfor kommunale råd/utval/nemnder/styrer og administrasjon for å få fram saker av betydning for ungdom.
  • Forvalte tildelte midlar, samt gi innstilling til kommunestyret om midlar disponert til barne- og ungdomsformål.

Retningsliner for Gol ungdomsråd

Ungdomskonsulenten på kulturavdelinga har sekretariatsfunksjonen for ungdomsrådet.

Gol ungdomsråd 2016/2017

Mari Resset Møllerplass, leder
Øvre Hemsedalsvegen 43
3550 Gol
Epost: Mari.resmol@gmail.com
Representant for 3. vgs.

Pernille V. Markussen, nest leder
Renslostigen 2
3550 Gol
Epost: Permar2000@gmail.com
Representant for 2. vgs.

Jonatan M. Johansen, PR - leder
Hemsedalsvegen 51
3550 Gol
Epost: 08jonjoh@Hdskolene.no

Representant for Klubb1

Jonas Bjerkerud
Munkeøyra 2
3550 Gol
Epost: Jonas.bjerkerud@hotmail.com
Representant for 9. klasse

Synne Bjørnebråten
Hodnungsetvegen 136
3550 Gol
Epost: Synbjo2@gmail.com
Representant for 10. klasse

Annika Eidsgaard
Rotneimvegen 617
3550 Gol
Epost: azimus.eid@gmail.com
Representant for 1. vgs

Madeleine Brekke Everett
Hemsedalsvegen 63
3550 Gol
Epost: Madeleine.everett@hotmail.com
Representant for 1. vgs

Lars Bettum
Representant for 8. klasse

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 320 29 000