vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gol Ungdomsråd

Gol ungdomsråd skal:

  • Gi ungdom medinnflytelse i utforminga av ting som skjer i lokalsamfunnet.
  • Betre kontakten mellom ungdom, politikarar og administrasjon.
  • Påverke saker som vedkjem ungdommen.
  • Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltaking blant ungdom.
  • Ha uttalerett i saker som vedkjem ungdom.
  • Vera høyringsorgan for kommunale etatar i saker som vedkjem ungdom.
  • Ta initiativ overfor kommunale råd/utval/nemnder/styrer og administrasjon for å få fram saker av betydning for ungdom.
  • Forvalte tildelte midlar, samt gi innstilling til kommunestyret om midlar disponert til barne- og ungdomsformål.

Retningsliner for Gol ungdomsråd

Ungdomskonsulenten på kulturavdelinga har sekretariatsfunksjonen for ungdomsrådet.

Gol ungdomsråd 2019

Leder: 

Annika Eidsgaard
Rotneimvegen 617
3550 Gol
Epost: azimus.eid@gmail.com
Representant for 2.vgs.

Nest leder: 

Synne Bjørnebråten
Hodnungsetvegen 136
3550 Gol
Epost: synbjo2@gmail.com
Representant for 1. vgs. 

Medlemmer: 

Jonatan M. Johansen
Hemsedalsvegen 51
3550 Gol
Epost: jonatanmaujohansen@gmail.com
Representant for Klubb1

Kamile Kizaite
Petterbrøtvegen 9
3550 Gol
Epost: kamilekizlait@gmail.com
Representant for 8 klasse

Lars Bettum
Epost: larsbettum@live.com
Representant for 9 klasse

Caroline Haavelmoen
Rotneimvegen 650
3550 Gol
Representant for 10 klasse

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 320 29 000