vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnerepresentant

Kva er barnerepresentant

Kommunens barnerepresentant skal tale barn og unges sak i plan- og byggesaker. 

Barnerepresentanten (BR) skal representere barn og unges inetresser i plan- og byggesaker, jfr. Rikspolitiske retningslinjer

Barnerepresentanten har møte-, tale- og forslagsrett i det faste utfal for plansaker/teknisk styre. Barnerepresentanten er formell høyringsinstans i alle saker som om barn og unges oppvektsmiljø. 

Barn og unge kan ta kontakt med barnerepresentanten dersom de har saker de ønsker å ta opp.

Kven er barnerepresentant i Gol

I Gol kommune er det Gunn Marit Aarset som er barnerepresentant. 

 

Meir informasjon

Her kan du lese om §3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 320 29 000