vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnerepresentantar

Visste du at barn har rett til å vere med og bestemme kva områda i nærmiljøet sitt skal brukast til? Kva kan barn gjere om kommunen vil lage parkeringsplass på balløkka eller i turområdet deira, eller viss nokon vil bygge hus der dei brukar rullebrettet sitt? Barn kan påvirke kvar balløkker, leikeområder og sykkelvegar skal ligge.

Det er lovfesta i Plan og bygningslova (§9-1) at alle kommunar skal ha ein talsperson for barn- og ungdom, kjent som "barnerepresentant". Desse har eit særskilt ansvar for barn og unges interesser i planbehandlinga. I Gol kommune er det Gunn Marit Aarset som er barn og unge sin representant.

Her kan du lese om §3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 320 29 000