vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utleige kommunale anlegg

Tenestetoget

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 90 00

Gol Idrettsarena

Fysisk aktivitet og folkehelse er eit prioritert område for Gol. Me vil at alle som ynskjer å væra i aktivitet skal få høve til det.
For leige av Gol Idrettsarene ta kontakt med Martin Kilmark.
Under finn du meir informasjon om kva Gol Idrettsarena har og tilby.

Er ein vanlig handballhall med den nyaste generasjon av kombielastisk golv, 25 x 45 m. Hallen kan delast i 3 salar, 2 stk. sidesalar på 16x25m og 1 stk. midtsal på 13 x 25 m.
Alle dei tre salane kan brukast til volleyball. Sidesal og midtsal kan saman bli brukt til volleyballkampar. Sidesalane har utstyr for basketball, ein sidesal har merking og utstyr for badminton.
Storhallen har utstyr for handball og innebandy.

Har 200 kvm storvegg, 2 buldreveggar á 100 kvm og 1 kursvegg på 50 kvm. Maksimal høgde er 10,3 meter.

Er ein 720 kvm. stor hall med fylgjende apparater:

 • 2 stk stortrampoliner a 3x6 m, 1 med bungysystem 
 • 1 heve/senk skumgrop a 6x6 
 • 6 stk takhengte tau 
 • 2 stk ringar 
 • Dameskranke 
 • Motorikk vegg 
 • Miniapparat, turn (4 stasjon) 
 • Tumblingbane 15 m med tilløp 
 • Minitrampoline og pegasus 
 • Frittståande tropp gulv, 14x18 m 
 • Ribbevegg

Bruk av utstyr krev utdannelse i sikkerheit.

1 x 150 kvm sal for dans, yoga, pilates
1 x 150 kvm rom utstyrt til crossfit trening

8 stk – nr. 1-8.
Garderobe 3 og 4, 5 og 6 har felles dusjareal.
Garderobe 1, 2, 7, 8 er HC garderober.
Garderobane 4-8 kan leigast ut ved bruk av kunstgras - og friidrettsbana.

Hallingmo kunstgrasbane

Fotballbane 105x67 m, GREENFIELDS Evolution XQ 40 (kombinasjon av sand-og gummifylt kunstgras) lagt i 2012

Friidrettsbane, 6 banar. NEOTAN kunststoff.

Tribune med plass til 3000 personar.

Fotballbane gamle grus 90 x 50 m - kunstgrasbane

3 tennisbanar, asfalt

2 utandørs handballbanar

Hallingmo   Vekedagar Helgar
Fotballkampar - perioden 1.5 - 31.10  Pr. time 370,00 370,00
Trening og andre arrangement på idrettsanlegget Pr. time 85,00 85,00
Garderobar separat (samfunnshuset) Pr. arr og stk. 160,00 370,00
       
Ved avbestilling mindre en 14 dagar før avtalt leigetid må det belastast leige på kr. 500,-
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan og melde frå til Tenestetoget på førhand, må full leige betalast.

 

Samfunnshuset

Idrettshallen har parkettgolv, 22,5x45 m (kan delast i 3 salar), merka for handball, basketball, badminton og volleyball. Turnapparat, ribbevegg m.m. Garderobar til 200 personar. NB: Garderobar er inkludert i leiga for gymnastikksal/idrettshall.

Kultursal med scene 9,5 x 19,3 m. 550 sitjeplassar, av desse 160 i amfi. Med open vegg mot gymsalar (inkl. galleri) 1300 sitjeplassar. Flygel.

Tider for leige av Gol samfunnshus:

Skulane i Gol benyttar tidene i samfunnshuset til gymtimar kl. 08.00 - 15.15.
Gol samfunnshus blir bare benyttet til trening og arrangement om det ikke er plass i Gol Idrettsarena. 

    Timesatsar Dagssatsar
Samfunnshuset   Vekedagar Helgar Vekedagar Helgar
Idrettshall / kultursal til aktivitetar Pr. time 420,00 690,00 3 200,00 5 150,00
Idrettshall til kamp / turnering Pr. time 420,00 690,00 3 200,00 5 150,00
Idrettshall / kultursal til møte - kun låsing Pr. time 410,00 670,00 3 200,00 5 150,00
Idrettshall / kultursalen til møter Pr. time 630,00 1 060,00 3 700,00 6 500,00
Gym-sal til trening og andre arr. Pr. time 160,00 360,00 840,00 1 600,00
Midtsal inkl. scene Pr. time 370,00 540,00 1 270,00 2 100,00
Scene Pr. time 110,00 160,00 320,00 480,00
           
Treningsrom / speilsal Pr. time 160,00 370,00 850,00 1 600,00
Klasserom Gol samfunnshus Pr. time 110,00 160,00 850,00 1 100,00
Garderobar separat Pr. time 160,00 370,00    
Amfi Pr. arr. 1 100,00 1 600,00    
Gymsal v/ Gol læringssenter  Pr.time 160,00  370,00  850,00  1 600,00 
Leige av kiosk/kjøkken Pr. arr.     600,00 1000,00
Størrelse sidesalar: 22 x 11 meter.
Størrelse midtsal: 22 x 22 meter.
Ved avbestilling mindre enn 14 dagar før avtalt leigetid må det belastas leige på kr. 500,-      
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå til Tenestetoget på førehand, må full leige betalast.      

 

Svømmehallen

Svømmehallen har 25 x 12,5 m basseng m/stupepallar - dybde 1,77 m. 5 banar. Badstover Garderobeskåp med lås. For å få låst garderobeskapa, må ein legge på ein 20-kroning (deponering).

Tider for leige av Gol svømmehall:

Skulane i Gol benyttar tidene i svømmehallen kl. 08.00 - 15.30.
Dere som ynskje treningstidar i svømmehallen kan benytte tidene mellom kl. 15.30 - 22.00
Ved leige av svømmehallen må ein i gruppa ha godkjent livredderkurs.

    Timesatsar Dagssatsar
Svømmehallen   Vekedagar Helgar Vekedagar Helgar
Svømmehallen Pr. time 220,00 630,00  1 570,00  3 120,00
Badstugu Pr. time 110,00 110,00 320,00 320,00
           
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå på førehand, må full leige betalast.
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå til Tenestetoget på førehand, må full leige betalast.

Søknad leige av lokale og anlegg

Vi ynskjer og få søknadane elektronisk, men om dette ikkje er mogleg kan det sendas til postmottak@gol.kommune.no eller pr. post til Gol kommune, gamlevegen 4, 3550 Gol.
Ytterlege spørsmål kan rettast til Tenestetorget tlf: 32 02 90 00

Sesongleige elektronisk                  Enkeltarrangement elektronisk 

Sesongleige utskriftskjema             Enkeltarrangement utskriftskjema