vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utleige kommunale anlegg

Tenestetoget

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 90 00

Gol skule

Gol skule kan leigast ut til lag og organisasjonar måndag, tysdag og torsdag mellom kl. 16.00 - 22.00 til regelmessig utleige og enkeltarrangement.

Desse romma kan leigast ut: 

  • Skulekjøkken/kiosk
  • Aula
  • Hjarterommet
  • Naturfagromm I og II
  • Sløydsal

For leige ynskjer vi søknaden pr. epost til gol.tenestetorg@gol.kommune.no

Her finn du retningsliner for utlån og leige av Gol skule. 

Lokale lag og foreningar - mandag, tirsdag og torsdag   Pris
Leige av skulekjøkken Pr. time  69,00
Vask av kjøkken (påslag)   310,00
Leige Aula og Hjarterom Pr. time 135,00
m/amfi (påslag)   310,00
Hjarterommet Pr. time 69,00
Naturfagrom Pr. time 69,00
Sløydsal Pr. time 69,00
For arrangement må det inngås eigen avtale om leige/pris

 

Utansbygds lag og foreningar - mandag, tirsdag og torsdag    Pris
Leige av skulekjøkken Pr. time 800,00
Vask av kjøkken (påslag)   310,00
Leige av Aula og Hjarterom Pr. time 800,00
m/amfi (påslag)   310,00
Hjarterommet Pr. time 800,00
Naturfagrom Pr. time 800,00
Sløydsal Pr. time 800,00
For arrangement må det inngås eigen avtale om leige/pris

 

Hallingmo kunstgrasbane

Fotballbane 105x67 m, GREENFIELDS Evolution XQ 40 (kombinasjon av sand-og gummifylt kunstgras) lagt i 2012

Friidrettsbane, 6 banar. NEOTAN kunststoff.

Tribune med plass til 3000 personar.

Fotballbane gamle grus 90 x 50 m - kunstgrasbane

3 tennisbanar, asfalt

2 utandørs handballbanar

Hallingmo   Vekedagar Helgar
Fotballkampar - perioden 1.5 - 31.10  Pr. time 370,00 370,00
Trening og andre arrangement på idrettsanlegget Pr. time 85,00 85,00
Friidrettsbane/Løpebane Pr. time 85,00 85,00
Garderobar separat (samfunnshuset) Pr. arr og stk. 160,00 370,00
       
Ved avbestilling mindre en 14 dagar før avtalt leigetid må det belastast leige på kr. 500,-
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan og melde frå til Tenestetoget på førhand, må full leige betalast.

 

Samfunnshuset

Gol samfunnshus vert berre nytta til trening og arrangement dersom det ikkje er plass i Gol Idrettsarena. 

Idrettshallen på samfunnshuset har parkettgolv, 22,5x45 m (kan delast i 3 salar), merka for handball, basketball, badminton og volleyball. Turnapparat, ribbevegg m.m. Garderobar til 200 personar. NB: Garderobar er inkludert i leiga for gymnastikksal/idrettshall.

Kultursal med scene 9,5 x 19,3 m. 550 sitjeplassar, av desse 160 i amfi. Med open vegg mot gymsalar (inkl. galleri) 1300 sitjeplassar. Flygel.

Tider for leige av Gol samfunnshus:
Gol VGS benyttar tidene i samfunnshuset til gymtimar kl. 08.00 - 15.15.

    Timesatsar Dagssatsar
Samfunnshuset   Vekedagar Helgar Vekedagar Helgar
Idrettshall / kultursal til aktivitetar Pr. time 440,00 750,00 3 400,00 5 450,00
Idrettshall til kamp / turnering Pr. time 440,00 750,00 3 400,00 5 450,00
Idrettshall / kultursal til møte - kun låsing Pr. time 450,00 730,00 3 400,00 5 500,00
Idrettshall / kultursalen til møter Pr. time 670,00 1 130,00 3 920,00 6 900,00
Gym-sal til trening og andre arr. Pr. time 180,00 400,00 900,00 1 700,00
Midtsal inkl. scene Pr. time 390,00 580,00 1 340,00 2 230,00
Scene Pr. time 120,00 170,00 340,00 520,00
           
Treningsrom / speilsal Pr. time 180,00 400,00 910,00 1 700,00
Klasserom Gol samfunnshus Pr. time 115,00 175,00 910,00 1 200,00
Garderobar separat Pr. time 175,00 400,00    
Amfi Pr. arr. 1 170,00 1 740,00    
Leige av kiosk/kjøkken Pr. arr.     600,00 1000,00
Størrelse sidesalar Gol samfunnshus: 22 x 11 meter.
Størrelse midtsal Gol samfunnshus: 22 x 22 meter.
Ved avbestilling mindre enn 14 dagar før avtalt leigetid må det belastas leige på kr. 500,-      
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå til Tenestetoget på førehand, må full leige betalast.      

 

Svømmehallen

Svømmehallen har 25 x 12,5 m basseng m/stupepallar - dybde 1,77 m. 5 banar. Badstover Garderobeskåp med lås. For å få låst garderobeskapa, må ein legge på ein 20-kroning (deponering).

Tider for leige av Gol svømmehall:

Skulane i Gol benyttar tidene i svømmehallen kl. 08.00 - 15.30.
Dere som ynskje treningstidar i svømmehallen kan benytte tidene mellom kl. 15.30 - 22.00
Ved leige av svømmehallen må ein i gruppa ha godkjent livredderkurs.

    Timesatsar Dagssatsar
Svømmehallen   Vekedagar Helgar Vekedagar Helgar
Svømmehallen Pr. time 235,00 670,00  1 680,00  3 300,00
Badstugu Pr. time 115,00 125,00 340,00 350,00
           
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå på førehand, må full leige betalast.
Dersom bestillar ikkje nyttar avtalt leigetid utan å melde frå til Tenestetoget på førehand, må full leige betalast.

Søknad leige av lokale og anlegg

Søknadsfrist for sesongen 2020/2021: 19. juli 2020

Vi ynskjer og få søknadane elektronisk, men om dette ikkje er mogleg kan det sendas til postmottak@gol.kommune.no eller pr. post til Gol kommune, gamlevegen 4, 3550 Gol.

For leige av gymsal skal det sendast epost til golidrettsarena@gmail.com

Ytterlege spørsmål kan rettast til Tenestetorget tlf: 32 02 90 00

Sesongleige elektronisk                   Enkeltarrangement elektronisk 

Sesongleige utskriftskjema             Enkeltarrangement utskriftskjema