vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kino

Bygdekinoen

Bygdekinoen på Gol samfunnshus vart avvikla frå og med august 2013.
Det vil sporadisk bli synt film i forbindelse med spesille opplegg.
Det er usikkert om eventuelle regulær kinodrift vert startet opp att.

Konsesjon for omsetning av film og videogram

Stortinget har vedtatt å oppheve den kommunale konsesjonsordninga for videoomsetning. Lovendringane trådte i kraft 1. januar 2011.

Endringane inneber i praksis at "videogram", t.d. DVD, Blu-ray eller video formidla over Internett, kan seljast eller leigast ut utan kommunalt løyve.

Framsyning av film eller video vil framleis behøve konsesjon gitt av kommunen.