vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilsette i Gol kommune

Rådmann

Hege Mørk

Rådmann

Tlf. 916 73 901

E-post: hege.mork@gol.kommune.no

Hallvor Lilleslett

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Tlf 459 68 135

E-post: hallvor.lilleslett@gol.kommune.no

Aud Torill Sæbø

Kommunalsjef helse og omsorg

Tlf 916 73 948

E-post: aud.torill.saebo@gol.kommune.no

Svein Eide

Kommunalsjef samfunn og utvikling

Tlf 468 96 770

E-post: svein.eide@gol.kommune.no

Gol barnehage

Wenche Olsen

Avdelingsleiar

Tlf. 32 02 91 12/ 915 94 143

E-post: wenche.olsen@gol.kommune.no

 

Gunn Marit Aarset

Assisterande styrar

Tlf. 32 02 91 10

E-post: gunn.marit.aarset@gol.kommune.no

 

Astrid Ø Brenna

Sekretær

Tlf. 32 02 91 13

E-post: astrid.brenna@gol.kommune.no

Gol skule

Ingebjørg By Teigen

Rektor

Tlf. 32 02 92 41

Epost: ingebjørg-by.teigen@gol.kommune.no

Morten Svensgård

Inspektør - barnetrinn

Tlf. 32 02 92 42

E-post: morten.svensgard@gol.kommune.no

Astrid Kvåle

Inspektør - ungdomstrinn

Tlf 32 02 92 43

Epost: astrid.kvale@gol.kommune.no

Resepsjon - Gol skule

Tlf. 32 02 92 40

E-post: gol.skule@gol.kommune.no

Læringssenteret Gol

Britt Vikane

Rektor

Tlf. 408 04 373

E-post: britt.vikane@gol.kommune.no

Liv Gjærde

Inspektør

Tlf. 32 07 86 20/ 901 59 415

E-post: liv.gjaerde@gol.kommune.no

Toril Asgjerd Indrevær Clark

Folkehelsekoordinator

Tlf. 32 02 92 34E-post: toril.asgjerd.indrevaer.clark@gol.kommune.no

 

Helseavdelinga

Aud Torill Sæbø

Kommunalsjef for helse og omsorg

Tlf. 32 02 92 04/ 916 73 948

E-post: aud.torill.saebo@gol.kommune.no

Friskliv

Finn-Terje Bøe

Frisklivsleiar

Tlf. 32 02 92 29/ 470 10 583

E-post: finn.terje.boe@gol.kommune.no

Fysioterapiteneste

Atle Handeland

Leiande fysioterapeut

Tlf. 32 02 92 24/ 476 05 842

E-post: atle.handeland@gol.kommune.no

 

Hauke Volker Sokollek

Kommunefysioterapeut

Tlf. 32 02 92 25/ 916 73 942

E-post: hauke.sokkolek@gol.kommune.no


Jenny Bårdsen

Fysioterapeut

Tlf. 408 01 967

Epost: jenny.bardsen@gol.kommune.no

 

Åse Ingunn Midtgård

Ergoterapeut

Tlf. 32 02 92 23/ 916 73 967

E-post: ase.ingunn.midtgard@gol.kommune.no

Helsestasjonen

Lene Kristin Spangebu

Leiande helsesøster

Tlf. 32 02 92 16/ 468 86 899

E-post: lene.spangebu@gol.kommune.no

 

Åse Presthus

Sekretær

Tlf. 32 02 92 15

E-post: ase.presthus@gol.kommune.no

 

Kristin Myklebust Hoftun

Helsesøster, skule

Tlf. 32 02 92 17/ 905 95 453

E-post: kristin.myklebust.hoftun@gol.kommune.no

  

Sigurdis Ingimundardottir

Jordmor

Tlf. 32 02 92 18/ 917 95 603

E-post: sigurdis.ingimundardottir@gol.kommune.no

 

Silje F. Fjeldheim

Jordmor

Tlf. 32 02 92 18/ 916 73 940

E-post: silje.fjeldheim@gol.kommune.no

 

Miljøretta helsevern

Line Åsli Moen

Avdelingsleiar

409 09 257

E-post: post@mhvh.no

 

Ingunn Håverstad

Ingeniør

409 09 256

E-post: post@mhvh.no

Psykisk helsevern

Marianne Ødegaard

Avdelingsleiar

Tlf. 32 07 86 53/ 916 73 947

E-post: marianne.odegaard@gol.kommune.no

 

Marianne Jøthun Fauske

Psykiatrisk sjukepleiar

Tlf. 32 07 86 54/ 916 38 029

E-post: marianne.jothun.fauske@gol.kommune.no

Ungdomslosen

Charlotte Haaland

Miljøarbeidar

Tlf. 409 16 466

E-post: charlotte.Haaland@hol.kommune.no

 

Dag Stemsverk

Miljøarbeidar

Tlf. 409 16 459

E-post: dag.stemsverk@gol.kommune.no

Kulturavdelinga

Mads Elbrønd

Konstituert avdelingsleiar

Tlf. 409 16 449

E-post: mads.elbrond@gol.kommune.no

 

Anette Black

Ungdomskonsulent

Tlf. 32 02 90 40/ 484 33 705

E-post: anette.black@gol.kommune.no

 

Gol bibliotek

Karin Bjørge

Konstituert biblioteksjef

Tlf. 32 02 92 84

E-post: karin.bjorge@gol.kommune.no

Gol kulturskule

Gunhild Gåsvik

Rektor

Tlf. 900 78 931

E-post: gunhild.gasvik@gol.kommune.no

Løn- og personalavdelinga

Tonje B. Kopstad

Avdelingsleiar

Tlf. 905 35 107

E-post: tonje.benedikte.kopstad@gol.kommune.no

 

Dagny S. R. Liahagen

Konsulent

Tlf. 32 02 91 06

E-post: dagny.risdal.liahagen@gol.kommune.no

 

Solveig Bleiktvedt

Sekretær

Tlf. 32 02 91 07

E-post: solveig.bleiktvedt@gol.kommune.no

 

Trine Eidsgaard

Personalkonsulent

Tlf. 32 02 91 09

E-post: trine.eidsgaard@gol.kommune.no

Heimetenester

Marie Louise Skråmestø

Avdelingsleiar heimetenester

Tlf. 916 73 952

E-post: marie.louise.skramesto@gol.kommune.no

Helsetunvegen PU

Kari Mæland

Områdeleiar PU

Tlf. 916 73 976

E-post: kari.maeland@gol.kommune.no

Katarina Eriksen Slåtto

Områdeleiear PU

Tlf. 916 73 927

E-post: katarina.eriksen.slatto@gol.kommune.no

Institusjonstenester 

Linda M. Anderssen

Områdeleiar Skogly og Ada

Tlf. 916 73 979

E-post: linda.anderssen@gol.kommune.no

Velin Eikrehagen

Områdeleiar Fagertun og Heimbu

Tlf. 916 73 977

Epost: velin.eikrehagen@gol.kommune.no

Karin S. Granberg

Kjøkkensjef

Tlf. 32 02 91 91

E-post: karin.granberg@gol.kommune.no

Merkantil - omsorgsavdelingen

Anne Kristine Haugen

Sekretær/ vikarinnleige

Tlf. 32 02 91 58/ 916 73 983

E-post: anne.kristine.haugen@gol.kommune.no

Hege Stubsve Bang

Sekretær

Tlf. 32 02 91 56

Epost: hege.kristin.stubsve.bang@gol.kommune.no

Camilla Nyeggen

Sekrtær/vikarinnleige

Tlf. 409 10 435

E-post: camilla.nyeggen@gol.kommune.no

Eigedomsavdeling

Aud Ågotnes Eiklid

Avdelingsleiar

Tlf. 32 02 91 15/ 924 15 482

E-post: aud.eiklid@gol.kommune.no

Alf Roger Pettersen

Vaktmester HMS

Tlf. 32 02 91 16/ 915 17 079

E-post: alf.roger.pettersen@gol.kommune.no

 

Kjell Skaret

Arbeidsleiar for vaktmeistera

Tlf. 32 02 91 18/ 953 06 032

E-post: kjell.skaret@gol.kommune.no

 

Åshild Knutsmoen

Leiar reinhald

Tlf. 32 02 90 01/ 905 15 886

E-post: ashild.knutsmoen@gol.kommune.no

Kommunalteknisk avdeling

Staffan Landsmann-Wiwe

Avdelingsleiar

Tlf. 483 54 893

E-post: staffan.landsmann-wiwe@gol.kommune.no

 

Arne Solheim

Avdelingsingeniør

Tlf. 409 16 440

E-post: arne.solheim@gol.kommune.no

 

Elin Tangen

Avdelingsingeniør

Tlf. 481 23 113

E-post: elin.tangen@gol.kommune.no

 

Synnøve Kristiansen

Sakshandsamar

Tlf. 32 02 90 78

E-post: synnove.kristiansen@gol.kommune.no

 

Vakttelefon vatn og avløp

Tlf. 916 84 496

 

Vakttelefon veg

Tlf. 915 17 078

Landbruk og miljø

Petter Owesen

Avdelingsleiar

Arbeidsdagar: Måndag, tysdag, torsdag og fredag (heimekontor)

Tlf. 916 73 909

E-post: petter.owesen@gol.kommune.no

 

Jørn Magne Forland

Miljøvernrådgjevar

Arbeidsdagar: Måndag, onsdag, torsdag og annankvar fredag

Tlf. 32 02 90 76

E-post: jorn.magne.forland@gol.kommune.no

 

Tove Solheim

Jordbrukskonsulent

Arbeidsdagar: Måndag, tysdag og onsdag

Tlf. 32 02 90 75

E-post: tove.solheim@gol.kommune.no

 

Iver Ransedokken

Landbrukskonsulent

Arbeidsdagar: Måndag og tysdag, og onsdag i partalsveker

Tlf. 32 02 90 74

Epost: iver.ransedokken@gol.kommune.no

 

Utbyggingsavdelinga

Hanne Cecilie Nes

Avdelingsleiar

Tlf. 32 02 90 70/ 916 73 921

E-post: hanne.cecilie.nes@gol.kommune.no

 

Sigrid Breivik

Teknikar

Tlf. 32 02 90 65

E-post: sigrid.breivik@gol.kommune.no

 

Harald Huse

Byggesakshandsamar

Tlf. 32 02 90 66

E-post: harald.huse@gol.kommune.no

 

Knut Ohnstad

Geoingeniør/eigedomsskatt

Tlf. 32 02 90 68

E-post: knut.ohnstad@gol.kommune.no

 

Torleiv Torgersen

Ingeniør/Grafisk inf.system

Tlf. 32 02 90 72

E-post: torleiv.torgersen@gol.kommune.no

Sekretariat og tenestetorg

Mona Hagen

Avdelingsleiar

Tlf. 32 02 91 33/ 916 73 907

E-post: mona.hagen@gol.kommune.no

 

Gunita Parma

Fagansvarleg 360

Tlf. 32 02 90 58

E-post:gunita.parma@gol.kommune.no

Sekretariatet

Tone Modalen

Arkivleiar

Tlf. 32 02 90 57

E-post: tone.modalen@gol.kommune.no

 

Astrid Ø. Brenna

Sekretær

Tlf. 32 02 90 56

E-post: astrid.brenna@gol.kommune.no

 

Bjørg Smøttebråten

Sekretær

Tlf. 32 02 90 59

E-post: bjorg.smottebraten@gol.kommune.no

 

Kirsten Nymoen

Sekretær

Tlf. 32 02 90 54

E-post: kirsten.nymoen@gol.kommune.no

 

Ronja Sæther Risdal

Sekretær

Tlf. 32 02 90 61

E-post: ronja.saether.risdal@gol.kommune.no

Tenestetorget

Anne Berit S. Blakkestad

Sakshandsamar/dagleg ansvarleg

Tlf. 32 02 90 00

E-post: abb@gol.kommune.no

 

Olga Husum

Sakshandsamar/nettansvarleg

Tlf. 32 02 90 00

E-post: olga.husum@gol.kommune.no

 

Trine Lise Jordheim

Sakshandsamar

Tlf. 32 02 90 00

E-post: trine.lise.jordheim@gol.kommune.no

 

Ronja Sæther Risdal

Sakshandsamar

Tlf. 32 02 90 00

E-post: ronja.saether-risdal@gol.kommune.no

Økonomiavdelinga

Elin Pedersen

Konstituert økonomisjef

Tlf. 32 02 90 34

E-post: elin.pedersen@gol.kommune.no

Bjørn Egil Turhus

Økonomikonsulent

Tlf. 32 02 90 37

E-post: bjorn.egil.turhus@gol.kommune.no