vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kontakt oss

Postadresse:                                      
Gamlevegen 4                  
3550 GOL 

Fakturaer til Gol kommune skal som hovudregel sendast elektronisk i EHF-format
Elektronisk adresse: 964952612

Papirfaktura skal sendast til:
Gol kommune
v/Felleskontoret for fakturabehandling
Pb. 94
3541 NESBYEN 

Postmottak for offentlege dokument:
E-post: postmottak@gol.kommune.no

Generelle spørsmål om kommunale tenester:
E-post: tenestetorget@gol.kommune.no                       

Kommunenummer: 0617
Kontonummer: 2324 05 00051
Organisasjonsnummer: 964 952 612

Ordførar er Heidi Granli

Epost:heidi.granli@gol.kommune.no

Tilsette i Gol kommune