vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flyktningetenesta

Flyktningstenesta arbeider med busetting og integrering av flyktningar i kommunen, og bistår med å

  • Skaffe bustad med nødvendig inventar,
  • Melde opp til, og samarbeide med barnehage, skole, vaksenopplæring, introduksjonsprogram, helsevesen.
  • Bidra til å skaffe arbeid.
  • Støtte forskjellige integreringstiltak, kontakt med lag og organisasjonar, f.eks idrettslag, Røde kors, etc.
  • Vurdere behov for økonomisk sosialhjelp
  • Råd og rettleiing til flyktningar og til samarbeidspartnarar
  • Samtaler om eksiltilveret

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Sosiale tenester

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 55 55 33 33

Kontaktperson: Nav Hallingdal

Telefon: 55 55 33 33