vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar - helse og omsorg

Bustadpolitisk handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal. 

Bustadsosial handlingsplan del II - tillegg

Handlingsplan for folkehelse i Hallingdal

Handlingsplan folkehelse 2016-2019

Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan 2014-2025

Kommunedelplan 2017 - 2026

Vedteken kommunedelplan helse og omsorg

Kortversjon kommunedelplan helse og omsorg 

Milepælsplan

Mellombels organisasjonskart

Plan for heilskapleg rehabilitering

Plan for heilskapleg rehabilitering 2012-2016

Plan for psykisk helsearbeid

Plan for psykisk helsearbeid

Plan for sorg og kriseberedskap

Plan for sorg og kriseberedskap

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016