vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

Kva er vern for eldre

Utryggheit har inga aldersgrense.

Vern for eldre sin kontakttelefon er eit tilbod til personar over 62 år som er utsett for vald og overgrep.

Mange eldre oppleve krenkingar og truslar - har du opplevd det?

  • er du redd for eller plaga av nokon du kjenner godt?
  • har nokon bremsa deg i å ha kontakt med andre?
  • bestemme du over eigne pengar?
  • har noko pressa deg til å gjere noko du ikkje vil?
  • har noko hindra deg i å få nødvendig hjelp?

Overgrep er ofte forbunde med skyld og skam, og kan vere vanskeleg å snakke om.

Nasjonal kontakttelefon er betent av fagpersonar med lang erfaring. Vi har tid til å lytte og gje støtte, råd og rettleiing. Du kan vere anonym

Hjelpeapparatet og andre som kjem i kontakt med overgrepsutsette eldre kan også ta kontakt.

Ring 800 30 196. Kvardagar kl. 9-15

Meir informasjon

Meir informasjon kan du finn på http://www.vernforeldre.no/