vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vegleiar til fornærma i straffesaker

Overgrep.no har utarbeida ein vegleiar til fornærma i streffesaker.

Vi som står bak Overgrep.no har gitt ut ein ny og oppdatert vegleiar til fornærma i straffesaker. Denne inneheldt informasjon til borgarne vedrørande prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav for dei som er utsett for partnervold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Forutan ein gjennomgang av prosessen inneheldt vegleiaren også oppdatert informasjon om ulike hjelpetilbod slik som krisesentre, overgrepsmottak, støttegrupper og hjelpetelefoner.

Veilederen er utarbeida og kvalitetssikra av erfarne bistandsadvokatar.