vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Transportteneste (TT-kort)

Transporttenesta er ei fylkeskommunal teneste. Den tilbyr skyss med drosje frå dør til dør for innbyggjarar som har vesentlege vanskar med å bruke ordinær kollektivtransport.

Det er innført ELEKTONISKE KORT som skal brukast i taxien. Beløpet som er innvilga til transporttenesta for den enkelte, blir programmert inn i kortet frå sentralt hald.

Søknadsfrist er 1. februar kvart år. Har du fått innvilga TT-teneste eit år treng du ikkje søkja på nytt neste år. TT-året varar frå 01.04 til 31.03 neste år.. Ein kan søke TT teneste heile året og dersom det er ledig kvote blir søknaden vurdert på lik linje med andre som eventuelt står på venteliste.

Ein må vera fylt 12 år for å få innvilga tenesta. Funksjonshemminga må ha ei varigheit på minst 12 månader. Alle som søkjer på TT - tenesta må sende med BILETE og LEGEERKLÆRING. Bilete treng ikkje vera passbilete.

 

Praktiske opplysningar

Informasjon,søknadsskjema og legeerklæring

Det må søkjast om tenesten. Eit tildelingsteam i kommunen er ansvarleg for behandling av søknaden og fattar vedtak om tildeling av Transportteneste for funksjonshemma

Transportteneste TT-tenesta

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 90 00