vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Transportteneste (TT-kort)

Kva er transportteneste

Transportteneste er eit tilbod til innbyggjarar i Gol kommune som på grunn av varig sjukdom eller funksjonshemming treng drosje frå dør til dør. 

Korleis søker du

Søknadsfristen er 1. februar kvart år, men du kan søke heile året. Dersom det blir ledig kvote, blir søknaden din vurdert på lik linje med andre som står på venteliste.
Meir informasjon om TT-ordninga finn du her

Kven kan søke

  • Hvis du har vanskeligheiter for å reise med buss eller tog på grunn av funksjonshemming eller varig sjukdom som har vart i mer enn 2 år. 
  • Du må være over 12 år.
  • Du må bu på Gol.

Praktiske opplysningar 

Du får tilsendt eit elektronisk kort med innvilga beløp som skal brukast i drosja. 
Har du fått innvilga transportteneste, treng du ikkje å søke på nytt året etter. 

Transportteneste TT-tenesta

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 90 00