vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Pårørandelinja

Kva er pårørandelinja

Pårørendelinjen, er eit tilbod for alle pårørende på telefon, chat og e-post. Tilbodet er gratis og tilbyr høg kompetanse på låg terskel. Vi ser at for mange pårørende blir gåande for lenge i belastande utfordringar utan å be om hjelp, støtte eller veiledning for sin eigen del.

Vi tenkjer det er godt forebyggande helsearbeid å koma tidlig til med støtte, veiledning og informasjon om kvar du kan få hjelp. Nokon blir allereie godt ivareteken i kommuna, andre synes kanskje det kan være godt å snakke med nokon som ikkje veit kven ein er.