vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Parkeringsløyve for forflyttningshemma

Er du bilførar eller passasjer og har særlege problem med å beveg deg over lange strekker, kan du søkje om parkeringsløyve for forflytningshemma. 

Kva er parkeringsløyve

Parkeringsløyve blir gitt til bilførar eller passasjer som har særlege behov for parkeringslette ved heimebustad, arbeid og anna aktivitet. 

Den gir deg rett til å parkere på offentleg skilta og reservert parkeringsplass. 

Parkeringsløyve følgjer eigaren av parkeringskortet, og ikkje køyretøyet. 

Kven kan få

Du kan søkje om parkeringsløyve, om du oppfyller eit eller fleir av krava under.

  •  Du må ha store forflytningsvanskar, som må dokumenterast med ein legeeklæring. 
  •  Du har særlege behov for parkeringslette nær heimebustad, arbeid eller anna aktivitet. 
  •  Du må bu i Gol kommune. 

Slik søkjer du

Du søkjer om parkeringsløyve ved å fylle ut søknadsskjema.

Dokumentasjon til søknad

Kor skal eg sende søknaden

Gol kommune

Gamlevegen 4, 3550 Gol

Meir informasjon om søknadsprosessen

Orientering til deg som søkjer om parkeringsløyve.