vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kontaktperson ved alvorleg sjuke og døyande

 

Om tilbodet

I alle kommunar i Hallingdal er det no ein kontaktperson for alvorleg sjuke og døyande med pårørande knytta til heimesjukepleien, institusjon eller Hallingdal Sjukestugu.

Det kan vere pasientar/pårørande som ikkje har behov for heimesjukepleie, men berre treng nokon å prate.

Kontaktpersonen kan du nå via legen, Hallingdal Sjukestugu, sjukehus eller ringje direkte via arbeidsplassen.

Kven er kontaktpersonen

Kontaktperson i Gol kommune er sjukepleiar, Jorunn Viljugrein Stake, telefon 916 73 961. Dersom du ikkje får kontakt med kontaktpersonen på Gol, så kan du ringje til Hallingdal Sjukestugu på telefon 32 08 69 24/ 32 08 69 20.

Kontaktperson for alvorleg sjuke og døyande

Besøksadresse:

Helsetunvegen 1
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 916 73 961

Kontaktperson: Jorunn Viljugrein Stake

Telefon: 916 73 961

Kontaktperson: Kreftpoliklinikken - Halingdal sjukestugu

Telefon: 32 08 69 24 / 32 08 69 20