vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunalt pasient-og brukarregister

Informasjon om helse-og omsorgstenester i kommunalt pasient-og brukarregister

KPR – kommunalt pasient-og brukarregister

KPR vil innehalde opplysningar om alle som får helse-og omsorgstenester frå kommuna.

Registeret vil innehalde data frå alle tenester som er nemde i lov om kommunale helse – og omsorgstenester lovdata.no

Korleis blir opplysningane tatt vare på?

  • Fødselsnummer vert kryptert og skilt frå helseopplysningane dine
  • Dei som handsamar opplysningane har teieplikt
  • Namnet og adressa di vil ikkje væra registrert i KPR

Du har rett til å få innsyn i eigne helseopplysningar.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarleg for handsaminga av desse opplysningane, og du kan les meir på heimesida deira www.helsedirektoratet.no

Meir utfyllande informasjon finn du også i denne brosjyra.