vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hallinghelse

Kva er Hallinghelse

Hallinghelse er en interkommunal instans som skal initiere og koordinere samarbeidstiltak
i alle kommune i Hallingdal innen helse og helsefremmende arbeid.

Kurs

Hallinghelse og Frisklivssentralen i Hemsedal samarbeidar om eit interkommunalt kurs innan læring og meistring ved bruk av kursprogrammet Livsstyrketrening.
Målgruppa er innbyggjarar i Hallingdal over 18 år som lev med langvarige/kroniske helseutfordringar.

Det blir helde eit informasjonsmøte for interesserte deltakarar på Møterom Bygdaheimen i Hemsedal onsdag 26.august 2020  kl. 14.30-15.30.
Det er anbefalt å delta på infomøtet! 

Oppstart av sjølve kurset er onsdag 9.september 2020 kl 11.30-14.30. Kurset går over 10 samlingar på Bygdaheimen Hemsedal. Kurset er gratis!
For meir informasjon om kurset, sjå vedlagt brosjyre.

Her finn du meir informasjon om Hallinghelse

 

Seminar om selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper:

Invitasjon