vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tildelingskontoret

Om tildelingskontoret

Tildelingskontoret handsamar alle søknader om helse - og omsorgstenester.

Kva kan eg søkje om

 • heimetenester
 • praktisk bistand (heimehjelp)
 • tryggheitsalarm
 • kvardagsrehabilitering
 • støttekontakt
 • tenester knytta til psykisk helse
 • omsorgsbustad
 • rehabiliteringsopphald
 • avlastningsopphald
 • korttidsopphald
 • langtidsplass
 • matombringing
 • brukarstyrt personleg assistent (BPA)
 • omsorgsløn

Søkje om teneste

Her finn du søknadsskjema

Skjema skal sendast til postmottak@gol.kommune.no

Ved spørsmål kan du kontakte Olveig Engene på tlf 916 73 943
eller på epost olveig.engene@gol.kommune.no

Kvalitetsstandard for tildeling av tenester

Kvalitetsstandard for helse og omsorgstenester

Tildelingsteamet er sett saman slik

 • Leiar for tildelingskontoret
 • Avdelingsleiarane
 • Fagleiar fysio-og ergoterapi
 • Fagleiar psykisk helse
 • Kommuneoverlegen
 • Kommunalsjefen ved behov

Tildelingsteamet har retningsliner dei følgjer for å kvalitetssikre tenesta.

Besøksadresse:

Helsetunvegen 1
3550 Gol

Telefon: 32 02 90 00

Kontaktperson: Olveig Engene

Tittel: Leiar for tildelingsteamet

Telefon: 916 73 943