vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Matombringing

Tilbod om matombringing kan bli gitt til personar som treng hjelp til å ivareta sitt ernæringsbehov. Middagen vert laga på sjukeheimen og levert ut av frivillige.

Frivilligsentralen køyrer ut ferdig oppvarma mat alle vekedagar.

Matombringing er finansiert ved eigenbetaling med faste prisar pr. porsjon. Kommunestyret vedtek satsane for eigenbetaling.

Matombringing - levering av mat
Middag - heimebuande( hovudrett med suppe eller dessert)

Porsjonar Pris pr. stk.
Vanleg porsjon kr. 77,-
Liten porsjon

kr. 67,-

Kaker og kaffe

kr. 25.-

 

Praktiske opplysningar

Det må søkjast om tenesten. Eit tildelingsteam i kommunen er ansvarleg for behandling av søknaden og å fatte vedtak om tildeling av matombringing. Tildelingsteamet har retningsliner dei følgjer for å kvalitetssikre tenesten.

Dette er ikkje ei lovpålagt teneste

Tildelingsteamet er satt saman slik:

Leiar for tildelingskontoret
Avdelingsleiarane
Fagleiar fysio-og ergoterapi
Fagleiar psykisk helse
Kommuneoverlegen
Kommunalsjefen ved behov

matombringing

Besøksadresse:

Helsetunvegen 1
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 91 50

Kontaktperson: Karin Granberg

Tittel: Kjøkkensjef

Telefon: 32 02 91 91/32 02 91 90