vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avlastning

Om avlastningstiltak

Retten til avlastningstiltak gjeld alle med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Avlastninga skal gjere det mogleg for omsorgsytaren å oppretthalde gode familierelasjonar, bevare sosiale nettverk og gje moglegheit for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Både den som gir og den som mottar avlastning skal takast med i planlegginga.

Tenesta kan tildelast som

  • privat avlastning
  • opphald i kommunal avlastningsbustad
  • avlastning i institusjon (Gol helsetun)

Avlastningstiltak er gratis.

Praktiske opplysningar 

Det må søkjast om tenesten og eit tildelingsteam i kommunen er ansvarleg for behandling av søknaden. Tildelingsteamet har retningsliner dei følgjer for å kvalitetssikre tenesten.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. §3-2 nr.6( kommunenes ansvar for tenester)

Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1 (rett til nødvendig hjelp)

 

 

Avlastning

Besøksadresse:

Helsetunvegen 1
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 91 50

Kontaktperson: Linda Anderssen

Tittel: Avdelingsleiar

Telefon: 916 73 979

Kontaktperson: Robert Bø

Tittel: Avdelingsleiar

Telefon: 906 95 851