vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bustadhygiene - rettleiing om inneluft og inneklima

Kommunen kan på førespurnad gjennomføre målingar av inneklima som kan kartleggje CO2-innhald, temperatur, relativ råme, muggsopp, støv og radoninnhald i inneluft.

Ut over dette blir det gitt rettleiing om inneklima i bustader.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-3 (Helsefremjande og førebyggjande arbeid)

Kunden gir ein nærmare omtale av inneklimaproblemet for kommunen. De kan hjelpe kunden til å ta stilling til om dette er noko som må undersøkjast nærmare ved måling. Ved ønskje om måling skal det avtalast tid per telefon. Elles blir det gitt råd om korleis kunden kan bli kvitt problema

Bustadhygiene-rettleiing om inneluft og inneklima

Besøksadresse:

Gamlevegen 6
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 90 08

Epost: post@mhvh.no