vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bustadhygiene - rettleiing om inneluft og inneklima

Om rettleiing

Kommunen kan på førespurnad gjennomføre målingar av inneklima som kan kartleggje CO2-innhald, temperatur, relativ råme, muggsopp, støv og radoninnhald i inneluft.
Ta kontakt med miljøretta helsvern dersom du ynskjer å få meir informasjon

Bustadhygiene-rettleiing om inneluft og inneklima

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 409 09 256

Epost: post@mhvh.no