vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta. Tenesta skal fremje tannhelsa i befolkninga, og i si teneste syte for nødvendig førebygging og behandling. Dei skal spreie opplysning om og auke interessa for kva den einskilde sjølv og allmennheita kan gjere for å fremje god tannhelse.

Den offentlege tannhelsetenesta skal gi eit regelmessig og oppsøkjande tilbod til:

Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år

Psykisk utviklingshemma i og utafor institusjon

Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie

Ungdom frå 18 år til og med det året dei fyller 20. Dei betaler 25% av offentleg takst

Andre grupper det er fattet vedtak om

Les meir om tannhelsetenesten i Buskerud her

Akutt hjelp: Tannlegevakt i Hallingdal : Tlf. 993 51 555. Vakta har opningstider alle laurdagar og bevegelege helligdagar frå kl.16.00 til kl.18.00 . Pasienten må møte opp hjå den enkelte tannlege som har vakt, dvs det kan vera ein tannlege i ei annan kommune enn der pasienten oppheld seg. Takst: I tilegg til ordinær betaling må pasienten betale helgetillegg.
 

Fyrstehjelp ved tannskader når uhellet er ute finn du her

Prisoversikt for tannbehandling.

Gol tannklinikk

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 68
3550 Gol

Kontaktperson: Tannlegevakt Hallingdal

Telefon: 993 51 555

Kontaktperson: Overtannlege i Halingdal Emina Mrsic

Telefon: 32 06 01 37