vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Familierådgiving

Om familieverntenesta

Familieverntenesta er til for familiar, par, enkeltpersonar, unge og eldre.

Kirkens Familievernkontor Hallingdal

er ei eiga stifting, men har driftsavtale med den statlege Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Kva tilbyr vi?

Samtaler for dei som ønskjer berre kommunikasjon, konfliktløysing, generasjonsmotsetningar, sorg og tap, seksualitet, samværsavtaler, foreldre, mekling m.m.

Korleis arbeider vi?

Vi inviterer til samarbeid i form av samtaler. Vi har ingen «mirakel-løysingar" men saman kan vi arbeide for å finne løysingar som kan vere til hjelp for deg/dykk.

Tilsynsmynde

Sosial og familieavdelinga hjå Fylkesmannen i Vikener tilsynsmyndighet ovanfor familievernkontora og skal sjå til at lover og reglar vert følgde

Familierådgiving

Besøksadresse:

Torget 5
3570 Ål

Postadresse:

Torget 5
3570 Ål

Telefon: 32 08 11 75