vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Varmtvannsbasseng

Om trening i varmtvannsbasseng

Dersom du har nytte av å trene i varmt vatn, kan du delta i aktivitet i basseng på Elverhøy, Nesbyen. Gruppene er ein del av frisklivstilbodet i kommuna. Treninga blir leia av ein fysioterapeut. Du treng ikkje tilvising for å delta.

Kor og når er det bading

Bading på Elverhøy, Nesbyen

Tirsdagar kl. 13.30 - 15.00 og kl. 15.00 - 16.30.

Pris kr. 60.- for bading.

Transport

Felles transport med taxi til gruppe 1 for dei som ynskjer det.

Pris kr. 60.- for felles transport. 

Påmelding

Påmelding til Gol fysioterapiteneste/Atle Handeland på e-post eller telefon: 476 05 842.