vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trening for seniorar 65+

Trygg på to bein

Fysio – og ergoterapitenesta i Gol kommune har eit treningstilbod til eldre heimebuande personar som er i risikogruppa for fall. Føremålet er at eldre skal oppretthalde best mogleg funksjon i kvardagen.

I grupper på 6 peronar trenast styrke og balanse to gonger i veka over ein periode på tre månader.

Gruppene vert leia av fysioterapeut.

For opplysningar om tilbodet ta kontakt med fysio – og ergoterapitenesta 

 

Pris

Det er eigenandel på dette tilbodet. Eigenandelen fylgjer Norsk Fysioterapiforbund sin takstplakat.

 

Kontaktpersonar

Atle Handland
Telefon 47 60 58 42
Epost: atle.handeland@gol.kommune.no

Jenny Bårdsen
Telefon 40 80 19 67
Epost: jenny.bardsen@gol.kommune.no

Sterk og stødig

Synes du at du greier mindre i dag enn for 1 år sidan? Ynskjer du å bli sterkare og stødigare? Sterk og Stødig er trening i gruppe for deg som er 65 + som er begynt å merke at du av og til er litt ustø. Du må kunne gå utan hjelpemidlar innandørs. Treninga foregår ståande, og me fokuserar på styrkeøvingar for beina og balansetrening.

Er du eller ein du kjenner i målgruppa så kan du ta kontakt med underteikna for ein uforpliktande prat om viktigheita av fysisk og sosial aktivitet i alderdommen og våre aktivitetstilbod for eldre.

 

Pris

Kr. 300.- pr halvår

 

Kontaktperson

Atle Handeland
Telefon 47 60 58 42
Epost: atle.handeland@gol.kommune.no

Seniortrimmen

Pris

Kontaktinformasjon

Her kjem det meir informasjon etterkvart.