vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gol arbeidssenter

Gol arbeidssenter er eit kommunalt dagsenter for menneskjer med psykisk utviklingshemming. Arbeidssenteret er tilrettelagt som ein arbeidsplass med moglegheit for varierte oppgåver ut frå brukarens ressursar, behov og begrensningar. Arbeidssenteret har produksjon innan ved og tradisjonelle handverksaktiviterar slik som veving, strikking, lys, kort, toving, baking osv. Produkta vert selt på dagsenteret. Me tek imot bestilling på produkta våre. Me tek og imot filler til veving.

Gol arbeidssenter

Besøksadresse:

Enden 8
3550 Gol

Kontaktperson: Heidi Storeskar

Tittel: Områdeleiar

Telefon: 482 32 418

Kontaktperson: Gol arbeidssenter

Telefon: 91673987