vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

Friskliv under koronasituasjon 

Utetrening i grupper på 4 med instruktør. Gå-treningsgrupper, yoga og mindfulness.
Helsesamtaler via telefon eller gå-samtaler ute.

Ring 470 10 583 for avtale.

Friskliv i Gol kommune

Friskliv i Gol kommune er ein kommunal helseteneste for innbyggarane i Gol. Tilbodet rettar seg mot personar som ynskjer å endre levevanar og betre helsa. Vi ynskjer å bidra til å auke meistring og fremja fysisk, psykisk og sosial helse. 

Friskliv har ulike tilbod til barn, ungdom og vaksne. Her kan du være med på aktivitetar og få oppfølging tilpassa deg og dine utfordringar. 

Friskliv er på Gol idrettsarena. 

Kusrtilbud

Røykeslutt kurs - utsatt oppstart til 21.01.2021

Søvnkurs - oppstart 02.02.2021

Tilvising og resept

Fastlege og anna helsepersonell kan henvise deg til friskliv. Du kan også ta direkte kontakt med oss. 

Ein resept varar i 3 månader og har ein eigenandel på 300 kroner.  

Timeplan

Her er timeplanen for Friskliv hausten 2020

Bilde frå NystølsfjelletPå fjellturVintertur ved Gol idrettarena

 

 

 

Friskliv

Besøksadresse:

Tronderudvegen 1
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 470 10 583

Kontaktperson: Finn-Terje Bøe

Tittel: Frisklivskonsulent

Telefon: 470 10 583

Kontaktperson: Hauke Sokollek

Tittel: Fysioterapeut

Telefon: 32 02 92 25 / 916 73 942