vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Velkommen til SFO

Velkommen til SFO

Rettleiing for søknad om plass

Her kan du søkje om SFO - plass

Velkommen til SFO - Gol skule
skuleåret 2021 - 2022

I dette dokumentet finn du informasjon til føresette, rutiner ved henting og bringing og dagsrytmen på SFO

Prisar - SFO

Gjeldande  pr. 01.01.2021


Alt.1   0- 7 timar                  1675 pr.mnd
Alt.2   8-11 timar                 2375 pr.mnd
Alt.3  12-16 timar                2650 pr.mnd
Alt.4  17-23 timar                2850 pr.mnd 

    
Kjøp av enkeltdag-morgon- 1 time kr. 100.-
Kjøp av ein enkeltdag-ettermiddag- 3,5 timar kr. 180.-
Kjøp av ein enkeltdag- ettermiddag- 3,5 timar for barn som ikkje har ordinær SFO-plass- kr. 350.-
Gebyr ved for sein henting- pr.påbegynt time kr. 300.-

Moderasjonsordning

Frå 1. august 2020 er det fastsett to moderasjonsordningar i SFO:

a) Inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1. og 2. trinn. Ordninga skal sikre at ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt seks prosent av inntekta til å betale for ein SFO-plass. 

b) Gratis SFO for elevar på 5.-7. trinn med særskilde behov og som er tildelt SFO-plass. 

Det må søkjast om ordningane ved å sende inn elektronisk skjema 

Sist motteke skattemelding skal leggjast med som dokumentasjon. Dersom husstanden har ein vesentleg eller varig endring av inntekta i forhold til kva skattemeldinga viser, må det i tillegg leggjast med lønnslipp, vedtak frå NAV eller annan dokumentasjon på endra inntekt. 

Betaling av eventuelle matpengar kjem i tillegg. 

Fristen for å søkje for skuleåret 2020/2021 er sett til 15. oktober. Søknader som blir innvilga og som er motteke innan fristen vil gjelde frå den 1. august. Søknader som kjem etter fristen vil ved eit eventuelt vedtak om redusert sats, gjelde frå den 1. i månaden etter at søknaden er motteke. 

Vedtekter for SFO 

Vedtekter for skulefritidsordning i Gol kommune frå 01.06.19.pdf

SFO

Besøksadresse:

Svøovegen 64
3550 Gol

Telefon: 32 02 92 60

Kontaktperson: Randi Myren Lien

Tittel: Leiar SFO

Telefon: 32 02 92 60