vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

Prisar - SFO

Kommunestyret vedtok i møte 15.desember 2015 desse betalingssatsane for 2016

Alt. 1       0-7 timar                   1 200 kroner per mnd.
Alt. 2      8-11 timar                  1 950 kroner per mnd
Alt. 3    12-16 timar                  2 250 kroner per mnd
Alt. 4    17-25 timar                  2 800 kroner per mnd

Sats for kjøp av heil enkeltdag er 230 kroner
Sats for kjøp av halv enkeltdag er 115 kroner

Sats for kjøp av enkeltdag for barn som ikkje har fast SFO-plass er 270 kroner.

 

Tilbod i skuleferiane

SFO har stengt i alle skulens feriar.

IFO (idretts-fritids-ordning) på Hallingmo har tilbod i skuleferiane for alle elevar frå 1.-7.klasse.

Her er lenka til nettsida til IFO

Facebooksida til IFO