vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Reglar for orden og oppførsel

Hovudregel

  • Alle har ansvar for at Gol skule er ein trygg og triveleg stad å væra og viser respekt og omsorg for kvarandre.
  • Ingen skal bli utsett for krenkande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme.
  • Skuledagen vår er til vanleg mobilfri.

Reglar for orden og oppførsel på Gol skule

Reglar for orden og oppførsel