vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

MOT

 

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT tror på å arbeide i forkant. Robuste ungdommer som tror på egne krefter og tar bevisste valg forebygger mobbing, rusmisbruk og psykiske helseproblemer.

MOT’s VERDIER:

• MOT til å leve – handler om å være snill med seg selv – ta vare på og pleie seg selv like mye som vi tar hånd om våre medmennesker. Dersom vi ikke tar vare på oss selv blir vi dårligere til å ta vare på andre. Tør ta sjanser, og hvis man faller så er det bare å reise seg igjen. Hvis man setter livet på vent, er det ikke sikkert man rekker å leve det før det er for sent. Det er viktig å ha MOT til å leve livet - hver dag.

• MOT til å bry seg – handler om å være et medmenneske. Det handler om å bry seg om et annet menneske for det andre menneskets skyld og ikke utelukkende for å gi sitt eget liv innhold og sin egen sjel næring. Noen ganger føles det ikke naturlig å bry seg. Noen ganger er det skummelt å bry seg.
Mot til å bry seg handler om å risikere noe selv.

• MOT til å si nei – handler om å ta et eget standpunkt, tørre å stå for det man mener. MOT til å si nei handler om å ta vare på seg selv. Mange forbinder det å si nei med noe egoistisk, men hvis man ikke klarer å si nei vil man gå på sparebluss til slutt. Hvis man har MOT til å si nei åpner det seg kanskje muligheter du ikke så tidligere. MOT til å si nei, kan gi MOT til å si ja til noe annet, kanskje noe enda bedre. MOT til å si nei handler om å ta BEVISSTE valg.


MOT utvikler motstandsdyktighet mot risikofaktorer.